Poslovni engleski

Kurs poslovnog engleskog

Pomoći ćemo Vam da progovorite engleski u okviru najčešćih situacija na poslu koristeći se specifičnim frazama i vokabularom, kao i da steknete samopouzdanje potrebno za obavljanje posla pravog profesionalca. Zajedno vršimo simulaciju:

U svakom trenutku časa fokus je na što više priče, kao i naravno prekopotrebnim ostalim aspektima jezika. Vežbamo slušanje najtipičnijih poslovnih situacija, prepoznavanje poslovno specifičhih fraza i vokabulara, kao i pisanje najčešćih formi poslovne komunikacije.

Prijavi se

Prijava nije nikad bila lakša. Samo popuni kontakt formular u par koraka i pošalji nam, mi ćemo te zatim kontaktirati.